هیأت تجاری اعزامی به نمایشگاه بین المللی Interplast مسکو

هیأت تجاری اعزامی به نمایشگاه بین المللی Interplast مسکو

هیأت تجاری اعزامی به نمایشگاه بین المللی Interplast مسکو- روسیه 2018(توسط اتاق مشترک ایران و روسیه)

موقعیت :


کشورهای مشترک المنافع (CIS)


در نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل