ششمین همایش بزرگ فرصت های تجاری در حوزه صنایع غذایی1397

ششمین همایش بزرگ فرصت های تجاری در حوزه صنایع غذایی1397

به استحضار میرساند ششمین همایش فرصت های تجاری در حوزه مواد غذایی همزمان بابرگزاری بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی و صنایع وابسته روسیه WORLD FOOD 2018 در تاریخ 26لغایت29شهریور 1397 در روسیه-مسکو برگزار میگردد.


در نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل