نمایشگاه بین المللی تولیدات و صنایع پلاستیک و تکنولوژیهای وابسته 2016

نمایشگاه بین المللی تولیدات و صنایع پلاستیک و تکنولوژیهای وابسته 2016


یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت پلاستیک در منطقه در سال 2016 در اربیل عراق تحت عنوان نمایشـگاه  بین المـللی تولیدات و صنایع پلاستیک و تکنولوژیهای وابسته اربیل– عراق که در نمایشـگاه Erbil 5P می باشد، به مدت 4 روز از تاریخ 14 الی 17  دسامبر 2016 (27-24 آذرماه 1395 )برگزار می گردد.  شرکت بین المللیGroup  PYRAMIDS و شرکت M&T Iraq  مجری برگزاری نمایشـگاه  بین المـللی تولیدات و صنایع پلاستیک و تکنولوژیهای وابسته هستند که بسیاری از رویدادهای ویژه را رهبری کرده و میزبان غرفه داران خارجی و داخلی و بازدیدکنندگان هر ساله است.این مجـموعه برگزارکننده بزرگترین نمایشگاهها در سه منطقه اربیل،سلیمانیه و بصره می باشدپتانسیل زیاد برای تجارت، ذخایر غنی نفت خام، ارتباطات تجاری نزدیک با کشور ایران و همچنین با توجه به تحولات منطقه  در اقلیم کردستان و محدودیت مرزی کالاهای کشور ترکیه و همچنین با توجه به درخواست اتاق بازرگانی اربیل و مجلس استانی مبنی بر نیاز به ورود شرکت های ایرانی در بازار این منطقه و ایجاد شرایط مساعد جهت فعالیت شرکتهای ایرانی، نمایشگاه بین المـللی تولیدات و صنایع پلاستیک و تکنولوژیهای وابسته فرصتی بسیار مناسب برای غرفه داران میباشد تا بتوانند تجارت خود را در عراق و به خصوص قسمت شمالی و اقلیم  کردستان آن گسترش دهند. شرکتها با استفاده از این فرصت ایده آل می توانند تجارت و محصولات خود را به نمایندگان دولتی، سرمایه گذاران، توزیع کنندگان، نمایندگان سازمانها، تجار و مقامات رسمی و نیز شهروندان عراقی معرفی کنند.با توجه به تجربه موفق فروش گسترده شرکتهای ایرانی در سال گذشته در اربیل عراق و لزوم حضور پر رنگ ایران در بازار مستعد فوق پیشنهاد میشود شما نیز در جمع هیئت اعزامی ایرانی و در کنار سایر غرفه داران در نمایشگاه فوق حضور شایسته ای داشته باشید.با توجه به حجم درخواست ها و محدودیت ظرفیت تعیین شده در صورت تصمیم به حضور می‌بایست فرم ثبت نام اولیه را در اسرع وقت تکمیل نموده و به دبیرخانه ارسال نمایید


برگزارکنندگان نمایشگاه :    
برگزارکننده پاویون ایران :
صنعت : نفت و گاز، پتروشیمی

موقعیت : عراقدر نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل