نمایشگاه بین المللی تولیدات و صنایع بسته بندی و تکنولوژیهای وابسته

نمایشگاه بین المللی تولیدات و صنایع بسته بندی و تکنولوژیهای وابسته


یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت بسته بندی در منطقه در سال 2015 در اربیل عراق تحت عنوان نمایشـگاه بین المـللی تولیدات و صنایع بسته بندی و تکنولوژیهای وابسته اربیل– عراق که در نمایشـگاه Erbil 5P می باشد، به مدت 4 روز از تاریخ 16 الی 19  دسامبر 2015 (28-25 آذرماه 1394 )برگزار می گردد.  شرکت بین المللیGroup  PYRAMIDS

و شرکت M&T Iraq  مجری برگزاری نمایشگاه تولیدات و صنایع بسته بندی و تکنولوژیهای وابسته هستند که بسیاری از رویدادهای ویژه را رهبری کرده و میزبان غرفه داران خارجی و داخلی و بازدیدکنندگان هر ساله است.این مجـموعه برگزارکننده بزرگترین نمایشگاهها در سه منطقه اربیل،سلیمانیه و بصره می باشد

پتانسیل زیاد برای تجارت، ذخایر غنی نفت خام، ارتباطات تجاری نزدیک با کشور ایران و همچنین با توجه به تحولات منطقه  در اقلیم کردستان و محدودیت مرزی کالاهای کشور ترکیه و همچنین با توجه به درخواست اتاق بازرگانی اربیل و مجلس استانی مبنی بر نیاز به ورود شرکت های ایرانی در بازار این منطقه و ایجاد شرایط مساعد جهت فعالیت شرکتهای ایرانی، نمایشگاه تولیدات و صنایع بسته بندی و تکنولوژیهای وابسته اربیل فرصتی بسیار مناسب برای غرفه داران میباشد تا بتوانند تجارت خود را در عراق و به خصوص قسمت شمالی و اقلیم  کردستان آن گسترش دهند. شرکتها با استفاده از این فرصت ایده آل می توانند تجارت و محصولات خود را به نمایندگان دولتی، سرمایه گذاران، توزیع کنندگان، نمایندگان سازمانها، تجار و مقامات رسمی و نیز شهروندان عراقی معرفی کنند.

با توجه به تجربه موفق فروش گسترده شرکتهای ایرانی در سال گذشته در اربیل عراق و لزوم حضور پر رنگ ایران در بازار مستعد فوق پیشنهاد میشود شما نیز در جمع هیئت اعزامی ایرانی و در کنار سایر غرفه داران در نمایشگاه فوق حضور شایسته ای داشته باشید.

با توجه به حجم درخواست ها و محدودیت ظرفیت تعیین شده در صورت تصمیم به حضور می‌بایست فرم ثبت نام اولیه را در اسرع وقت تکمیل نموده و به دبیرخانه ارسال نمایید.


مجریان و برگزارکنندگان نمایشگاه :    
مجری و برگزارکننده پاویون ایران :
صنعت : چاپ و بسته بندی

موقعیت : عراقدر نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل