نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قطر 2017

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قطر 2017صنعت : مواد غذایی و کشاورزی

موقعیت : کشورهای حوزه خلیج فارس (GCC)

Industry : Food & Agriculture
در نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل