نوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستان

نوزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان ازبکستانتاشکند به سطح جدیدی از توسعه خود می رسد Uzbuild ، از سال جاری در این بخش را تحت نام تجاری ITE و مجموعه های از رویدادھای تاشکند ادامه خواھد داد. در پایان سال 2018 ، نمایشگاه WorldBuildبرگزار خواھد شد تحت نام واحد - ITE ھای ساختمانی که توسط شرکت در سیزده کشور برگزار خواھد شد و بیش از 12024 WorldBuildغرفه دار و 696،332 بازدید کننده

شرکت کندگان این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی جهت ارائه محصولات خود به متخصصان فروش و خبرگان صنعت ساختمان ، طراحی ، مصالح و ... را خواهند داشت.


نمایشگاه صنعت ساختمان تاشکند ابزار بسیار مناسبی براي ارائه محصولات به بازار ازبکستان می باشد. شرکت شما در این نمایشگاه باعث جذب مشتریان جدید و افزایش سطح فروش و افزایش گستره فروش محصولات شما خواهد شد.

بازدید کنندگان این نمایشگاه از کارشناسان عرصه تجارت و خرده فروشی صنعت ساخت و ساز ، معماري ، تعمیرات و تزئینات هستند.محصولات قابل ارائه:مصالح و تجھیزات ساختمانی

درب ، پنجره و نما

طراحی داخلی و تزئینات

کاشی سرامیک و سنگھای نما و تزئینی

نور پردازی نما و نورپردازی داخلی

سیستم ھای برق ساختمان

چراغ ھای تزئینی

ابزارآلات و تجھیزات

ساختمان سازی

طراحی فضای خارجی

مشاور املاک

موقعیت : کشورهای مشترک المنافع (CIS)
در نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل