هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،پتروشیمی و تجهیزات تکنولوژی های وابسته - پکن

هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت،پتروشیمی و تجهیزات تکنولوژی های وابسته - پکنصنعت : نفت و گاز، پتروشیمی

موقعیت : آسیای شرقی اروپا ایران
در نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل