هیئت تجاری - بازاریابی اعزامی پنجمین همایش بزرگ فرصت های تجاری در حوزه صنایع غذایی مسکـو

هیئت تجاری - بازاریابی اعزامی پنجمین همایش بزرگ فرصت های تجاری در حوزه صنایع غذایی مسکـو

به استحضار مى رساند با توجه به رویکرد دو کشور جمهورى اسلامى ایران و روسیه در جهت گسترش روابط تجارى اقدام به اعزام هیات تجارى و بازاریابى به کشور روسیه مى نماید ، با توجه به تجربه بسیار موفق و چشمگیر چهار هیات اعزامى پیشین در سالهاى 2017،2016،2015 ،امکانات مناسبى را جهت شرکت هاى علاقه مند به حضور در بازار مواد غذایى روسیه فراهم آورده است. با توجه به رویکردمثبت دولت هاى روسیه و جمهورى اسلامى ایران ، پیرامون گسترش روابط تجارى ، از جمله تفاهم نامه هاى اخیر این دو کشور در حوزه گمرکات که شامل اختصاص تخفیفات گمرکى به کالاهاى ایرانى و همچنین دستور مستقیم رئیس جمهور روسیه مبنى بر جایگزینى کالاهاى ایرانى در این حوزه مى باشد، فرصت مناسبى جهت حضور شرکت هاى ایرانى در این حوزه فراهم مى آورد.
صنعت : مواد غذایی و کشاورزیدر نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل