یازدهمین نمایشگاه صنعت نفت و گاز عمان

یازدهمین نمایشگاه صنعت نفت و گاز عمانصنعت : نفت و گاز، پتروشیمی

موقعیت : کشورهای حوزه خلیج فارس (GCC)
در نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل