نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قزاقستان World Food Kazakhstan 2016

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی قزاقستان World Food Kazakhstan 2016


بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی در منطقه آسیای مرکزی در کشور قزاقستان شهر آلماتی ، تحت عنوان نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی World Food Kazakhstan ، به مدت سه روز از تاریخ  2 الی  4  نوامبر  2016  ( 12  الی  14  آبان  1395 ) برگزار می گردد.

شرکت بین المللی ITE   مجری برگزاری نمایشگاه صنایع غذایی است که بسیاری از رویدادهای ویژه را رهبری کرده و میزبان غرفه داران خارجی

و داخلی و بازدیدکنندگان هر ساله است .در دوره گذشته در سال 2015  ، تعداد 402 غرفه دار از 36 کشور مختلف و حدود  5507

 بازدیدکننده و متخصص در امور تغذیه در مساحتی حدود  7500  متر مربع شرکت کردند .

رویداد :  نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غذایی و نوشیدنی World Food Kazakhstan

مکان  :  آلماتی قزاقستان – مرکز بین المللی نمایشگاهی آتاکنت

تاریخ  :  2 لغایت 4 نوامبر 2016  مصادف  با 12 لغایت 14  آبان 1395

برگزار کننده  :  شرکت بین المللی  ITEدانلود : گزارش دوره پیشین


دانلود : پلان نمایشگاه

برگزارکننده :
نماینده بخش ایران :
صنعت : مواد غذایی و کشاورزی

موقعیت : کشورهای مشترک المنافع (CIS)در نقشه
ادرس       تلفن       فکس       سایت       ایمیل