مدیریت صادرات

مدیریت صادرات

شرکت بین المللی اوژن پس از ایفا نمودن نقش موثر و کسب موفقیتهای چشمگیر در برگزاری نمایشگاهها و پاویون جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، با وجود داشتن چهار دفتر مجزا در تهران و مشهد، جهت تسهیل در امور بین المللی بالاخص با کشور روسیه که از اهمیت به سزایی در روابط سیاسی، اقتصادی و بازرگانی برخوردار است، اقدام به بازگشایی دفتری مجزا در کشور روسیه  نموده است که بخشی از خدمات دفتر مسکو به شرح ذیل می باشد :